Verksamhet
 
RSA utför rör- och apparatmontage. Svetsning utförs där inga licenskrav finns.
VVS-installationer utförs enligt branchens krav i enlighet med "Säker Vatteninstallation" (NT VVS 129). Där kurs genomgåtts på Lagerstedt & Krantz i samband med deras produkter, samt Nibe och deras värmepumpar.

RSA arbetar med rörfogning i de flesta material, där rostfritt är mest förekommande.

Arbetena utförs enligt gällande branchregler, där företaget håller sig informerat hela tiden via Internet på respektive branchs webbplats. Samt efter aktuell facklitteratur.

Heta Arbeten certifikat innehas och uppdateras vart 5:e år. Utfärdat av Svenska Brandskyddsföreningen.

Företaget arbetar efter gällande lagar och regler, för kvalitetsmedvetna resultat.