Företagsinformation
 
Rör Svets & Apparatmontage (RSA) startades den 19 juli 2004 av Mikael Andersson.
Företaget satsar mycket på anskaffning av kvalitativ teknisk utrustning, för en bra bredd i verksamheten och att ligga i framkant av branchutvecklingen. Företaget har 17 års erfarenhet av rörbranchen och har arbetat i flera länder, varav majoriteten i Sverige.
 
Affärsidén ligger i att hyra ut sig till företag i rörbranchen, där de har temporära arbetstoppar och behöver extra personal. Även egna mindre entreprenader utföres efter överrenskommelse.
 
RSA har F-skatt, ansvarsförsäkring och är registrerad för mervärdesskatt enligt byggbranchens krav.
Företaget följer också kraven i branchen och konsumenttjänstlagen på egna entreprenader, på utförda installationsarbeten. För material gäller tillverkarens garanti, där vi använder välkända kvalitétsprodukter ur RSK-databasen. Där produkter inte har ett RSK-nummer gäller den tillverkarens garantier.